ประเภทรถรับจ้างในประเทศไทย | Win Pickup

ประเภทรถรับจ้างในประเทศไทย

   ประเทศไทยมีระบบคมนาคมทางบกที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งหมดในประเทศไทย และมีอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ดังนั้นการขนส่งทางบกจึงมีบทบาทมาก โดยจากสถิติของประเทศไทยพบว่าการขนส่งมีหลายประเภท มีการขนส่งทุกวันทุกเวลา โดยเราสามารถแยกประเภทของรถรับจ้างที่มีในประเทศไทยคร่าวๆได้ดังนี้

 

บริการรถกระบะรับจ้างทั่วไทย     รถกระบะรับจ้างราคาถูกในกรุงเทพ    รถกระบะรับจ้างขนของทั่วไทยมืออาชีพ

   รถสี่ล้อรับจ้าง

   รถสี่ล้อรับจ้างถือว่ามีมากที่สุดในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการรถรับจ้างมักจะเลือกใช้รถกระบะ Pickup Truck เป็นอันดับ1 เพราะรถกระบะซื้อขายง่าย นำมาติดหลังคาหรือคอกเหล็กก็สามารถรับงานขนส่งได้แล้ว และยังดูแลรักษาง่ายเพราะอู่ต่างๆในประเทศไทยมีช่างที่เชียวชาญในการซ่อมรถกระบะอยู่แล้ว ในการบรรทุกก็สามารถบรรทุกได้ปริมาณพอสมควร เหมาะกับการขนย้ายสิ่งของทั่วไปที่ไม่มาก และไม่หนักเกินกำลังรถกระบะ มีความคล่องตัว สามารถขับเข้าในซอยเล็กๆได้ โดยรถกระบะที่นำมาเป็นรถรับจ้างแบ่งประเภทย่อยดังนี้

1.รถกระบะหลังคาสูง, รถกระบะตู้ทึบ

2.รถกระบะคอกเหล็ก

3.รถกระบะแครี่บอย

 

   รถหกล้อรับจ้าง

   รถหกล้อรับจ้างถือว่ามีประมาณมากพอสมควรในประเทศไทย ด้วยเหตุผลคือสามารถบรรทุกได้มากกว่ารถสี่ล้อรับจ้าง เดินทางคล่องตัวมากกว่ารถสิบล้อรับจ้าง แต่ก็มีข้อเสียที่จะเข้าในเขตกรุงเทพได้เฉพาะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ด้วยเหตุผลเรื่องการจราจรในกรุงเทพไม่คล่องตัวในเวลาเร่งด่วน

 

   รถสิบล้อรับจ้าง

   รถสิบล้อรับจ้างในประเทศไทยมีมาก โดยจะรับจ้างขนของประเภทจำเพาะ สิ่งของที่หนักๆ ขนครั้งเดียวในปริมาณมากๆ เช่น ขนสินค้าที่หนักและมีปริมาณมาก ขนดิน ขนทราย

 

   รถพ่วงรับจ้าง

   รถพ่วงรับจ้างในประเทศไทยมีมาก ส่วนใหญ่จะใช้ขนสินค้าในปริมาณมากๆในครั้งเดียว เหมาะมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพราะสามารถส่งสินค้าที่อยู่ไกลๆในครั้งเดียวในปริมาณมากๆ แต่ก็มีข้อเสียตรงที่รถพ่วงต้องใช้เส้นทางหลักเท่านั้น เนื่องจากขนาดใหญ่และยาว รวมถึงน้ำหนักรวมของรถจึงสามารถใช้ได้กับถนนหลักที่รองรับกับรถพ่วงนี้เท่านั้น

Visitors: 545,593