รถขนของ พร้อมคนยกของมืออาชีพ Win Pickup

รถขนของทั่วไป

ย้ายบ้าน, ย้ายคอนโด, ย้ายหอพัก, ย้ายสำนักงาน, ส่งสินค้าทั่วไป, ส่งสินค้าแช่เย็น ฯลฯ

รถขนของ พร้อมคนยกของ บริการแบบมืออาชีพ ยินดีรับจ้างขนย้าย อาทิเช่น ย้ายบ้าน, หอพัก, คอนโด, สำนักงาน, โกดังสินค้า, อุปกรณ์จัดงานแสดง, ส่งสินค้าทั่วไป, ส่งสินค้าแช่แข็ง ฯลฯ รถรับจ้างทั่วไปแบบเหมาคันต่อรอบหรือเหมารายวัน

เรายินดีให้คำแนะนำรถขนของรับจ้างและให้คำปรึกษาเรื่องการย้ายของทุกชนิด เพื่อให้การขนย้ายสะดวกเรียบง่ายและเหมาะสมกับสิ่งของของคุณลูกค้า โดยเราจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของคุณลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง คุณลูกค้าจะพบกับทีมงานมืออาชีพ ที่มีความขยัน, บริการดี, ซื่อสัตย์, จริงใจ และตรงต่อเวลา

รถขนของรับจ้าง ที่ชำนาญงานด้านระบบโลจิสติกส์ Logistics อันดับต้นๆในประเทศไทย ซึ่งดำเนินงานมานานหลายสิบปี เราเป็นศูนย์รวมทีมงานมืออาชีพ พนักงานของเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องขนย้ายสิ่งของ ทำงานร่วมกันเป็นทีม 

บริษัทสนับสนุนในเรื่องนโยบายที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของพนักงานให้มีความเข้าใจในงานบริการย้ายสิ่งของและส่งเสริมให้พนักงานของเราเป็นพนักงานที่เข้าสู่สุดยอดงานรถย้ายของ พร้อมคนยกของมืออาชีพ รถขนของราคาถูก บริการย้ายหอพัก, บริการย้ายบ้าน, บริการย้ายคอนโด, บริการย้ายโกดังสินค้า, บริการย้ายสำนักงาน, บริการส่งสินค้าทั่วไป ฯลฯ รถขนของรับจ้างทั่วกรุงเทพและทั่วไทย

 

ประเภทรถย้ายของ, รถกระบะขนของ

 • รถกระบะหลังคาสูง สำหรับขนสิ่งของทุกชนิดโดยจำกัดสิ่งของที่มีความสูงไม่เกิน 1.8 เมตร
 • รถกระบะคอกเหล็ก มีผ้าใบคลุม สำหรับขนของทุกชนิด รวมถึงสิ่งของที่มีความยาว/สูงมาก
 • รถกระบะตอนเดียว สำหรับขนของเล็กน้อยแต่มีความคล่องตัวและเข้าอาคารที่จำกัดความสูงได้
 • รถกระบะห้องเย็น สำหรับขนสิ่งของแช่แข็งโดยปรับอุณหภูมิได้ถึง -18 องศาเซลเซียส

รถขนของ, รถรับจ้าง บรรทุกของได้สูงสุด 1.3 ตันหรือ 1,300 กก.

 

จุดเด่นรถส่งสินค้า, รถกระบะรับจ้าง

 • รถขนของรับจ้างพร้อมพนักงานมืออาชีพ ขยัน, ซื่อสัตย์, ตรงต่อเวลา, บริการดี
 • เช่ารถกระบะขนของ หลายชนิดให้เลือกตามความเหมาะสมกับสิ่งของ
 • รถขนของทั่วประเทศ มีทีมงานที่ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพ, ปริมณฑลและทั่วประเทศไทย
 • ราคาค่าบริการไม่แพงและมีราคาถูกกว่ารถขนของทั่วไป
 • รถขนส่งสินค้า เรามีงานส่งสินค้าทั่วไป, สินค้าแช่เย็น ให้บริษัทชั้นนำทุกวัน

 

รถย้ายของ

ราคารถขนของรับจ้าง

เหมาต่อรอบ รถรับจ้าง รถขนของทั่วไป ต้นทาง-ปลายทาง

 • ต้นทางและปลายทางในเขตพื้นที่กรุงเทพ ราคา 700 - 1,200 บาท
 • กรุงเทพ-ปริมณฑล 1,000 - 1,800 บาท
 • กรุงเทพ-ต่างจังหวัด เริ่มต้น 1,800 บาท
 • ราคารวมทุกอย่างแล้ว ถ้าขึ้นทางด่วนลูกค้าจ่ายเอง
 

เหมารายวัน 2,300 บาทต่อวัน บริการพร้อมคนขับและช่วยยกของ (ไม่รวมค่าน้ำมันและทางด่วน)
เวลาทำงาน 9.00 - 18.00 น. ปรับเปลี่ยนเวลาได้ และมีพักกลางวัน 1 ชั่วโมง

 

สนใจติดต่อ รถขนของ รถย้ายของทั่วประเทศ พร้อมคนยกของมืออาชีพ 24 ชั่วโมง

 • เบอร์โทรศัพท์/ID-LINE: 0896106900
 • ID-LINE: @win1
 • Facebook: รถรับจ้างกรุงเทพ

 

รถกระบะขนของ

 

บริการรับจ้างขนของ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่มีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้เปรียบทุกประเทศในอาเซียน จึงเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางการขนส่งของธุรกิจในย่านนี้ และประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านการคมนาคมทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ ในประเทศที่มีคุณภาพดีในอันดับต้นๆ ในย่านอาเซียน รวมถึงมีชายแดนติดต่อหลายประเทศ

 

ซึ่งเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเหตุผลที่ทำให้รถส่งสินค้าที่อยู่ในประเทศมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในประเทศ, ระหว่างต่างประเทศและกลุ่มลูกค้าทั่วไป เพื่อขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงงานในด้านรถกระบะรับจ้าง, รถขนของทั่วไป ย้ายบ้าน, หอพัก, คอนโด, สำนักงาน, ส่งสินค้า เป็นต้น

 

บริการรถส่งสินค้า การขนส่งในประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เพราะประเทศไทยมีธุรกิจที่มากมายหลากหลายประเภท ซึ่งในแต่ละประเภทกิจการล้วนต้องการ การขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สินค้าไปถึงจุดหมายที่ต้องการ 

ซึ่งรถขนของ รถย้ายของ ก็มีบทบาทมากในปัจจุบัน และในช่วงหลังมีการส่งเสริมให้เราเป็นเหมือนศูนย์กลางกระจายสินค้าออกนอกประเทศ ทางชายแดนติดต่อและทางน้ำคืออ่าวไทย และรวมถึงการขนส่งเพื่อนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ คือ ไทย, อาเซียน, ทั่วโลก โดยสินค้าในปัจจุบันมีการแยกประเภทภาคอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

 

 • ภาคเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากมาย และบางส่วนก็แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า คัดคุณภาพดีเพื่อส่งขายต่างประเทศ จึงมีความต้องการรถขนของทั่วไปเพื่อส่งสินค้าเหล่านี้ให้ถึงปลายทางโดยคงคุณภาพสินค้าให้ดี
 • ภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันมีโรงงานมากมายในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยแต่ละโรงงานก็ต้องการการขนส่งสินค้า เพื่อไปถึงลูกค้าหรือผลิตต่อ จึงต้องการรถขนของทั่วไป เพื่อส่งชิ้นส่วนสินค้าเหล่านี้ไปปลายทาง
 • ภาคครัวเรือนสังคมไทยอยู่กันแบบสังคมเกื้อหนุนกันตั้งแต่สมัยอดีตกาล ซึ่งในบางโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ มักจะมีการส่งของขวัญด้วยรถกระบะขนของ ให้กับญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เป็นที่รัก

 

รถขนของรับจ้าง

 

พันธกิจ รถขนของ

บริษัท วินปิคอัพ จำกัด มุ่งหวังจะดำเนินธุรกิจรถขนของ รถรับจ้าง รถย้ายของ เพื่อให้ได้อันดับ1ในกรุงเทพ และรับงานที่มีความครอบคลุมตามต้องการของคุณลูกค้าในทุกรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คุณลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการย้ายสิ่งของแต่ละครั้ง โดยท่านจะประทับใจพนักงานขับรถและพนักงานยกของคุณภาพของเรา รถกระบะขนของ พร้อมรับใช้ทุกท่านด้วยความจริงใจ
 
เรามุ่งหวังจะทำให้คุณลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ทีมงานรถรับจ้างทั่วไปพร้อมคนยกของมืออาชีพ ย้ายคอนโด, หอพัก, บ้าน, สำนักงาน, คอนโด, โกดังสินค้า, สิ่งของหรืออุปกรณ์ทั่วไป, ส่งสินค้าทั่วไป, ส่งสินค้าห้องเย็น และสิ่งของอื่นๆ รถขนของรับจ้าง, รถกระบะรับจ้างราคาถูกและที่ดีที่สุด
 
ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ รถย้ายของ อันดับ1ในกรุงเทพและทั่วไทย 
Visitors: 584,667