รถขนของ รถ4ล้อใหญ่ตู้ทึบ ทั่วกรุงเทพและทั่วไทย | วินปิคอัพ

รถรับจ้าง, รถกระบะขนของ

ย้ายบ้าน, ย้ายหอพัก, ย้ายคอนโด

ส่งสินค้าทั่วไป, ส่งสินค้าแช่เย็น ฯลฯ

รถขนของ พร้อมคนยกของมืออาชีพ ยินดีบริการขนย้ายสิ่งของหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ย้ายบ้าน, ย้ายหอพัก, ย้ายคอนโด, ย้ายสำนักงาน, ย้ายโกดังสินค้า, ย้ายอุปกรณ์จัดงานแสดง, ส่งสินค้าทั่วไป, ส่งสินค้าแช่เย็น ฯลฯ รถรับจ้างขนของแบบเหมาคันต่อรอบหรือเหมารายวัน

รถรับจ้าง เน้นความสะดวกสบายกับคุณลูกค้า เพราะเรามีทีมงานรับโทรศัพท์พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องรถขนย้ายทั่วไป แนะนำการเลือกประเภทรถขนของ ที่เหมาะสมกับสิ่งของคุณลูกค้า โดยเราจะคํานึงถึงผลประโยชน์คุณลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ในส่วนทีมงานขับรถและยกของมืออาชีพ มีความขยัน, บริการดี, ซื่อสัตย์, จริงใจ และตรงต่อเวลา

บริษัท วินปิคอัพ จำกัด ชำนาญงานด้านระบบโลจิสติกส์ Logistics ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยและดำเนินงานมานานหลายสิบปี เป็นศูนย์รวมทีมงานมืออาชีพด้านขนย้ายสิ่งของและพนักงานของเราทำงานร่วมกันเป็นทีมและมีความเชี่ยวชาญด้านการขนย้ายสิ่งของ

นโยบายบริษัทที่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพพนักงาน ให้มีความเข้าใจในงานบริการ, ขนย้ายสิ่งของ ให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านขนย้ายสิ่งของ, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายหอพัก, ขนย้ายคอนโด, ขนย้ายสำนักงาน, ขนย้ายโกดังสินค้า ฯลฯ รถรับจ้างขนของใกล้ฉัน บริการด้วยความจริงใจทั่วกรุงเทพและทั่วประเทศไทย

ประเภทรถกระบะรับจ้าง, รถ4ล้อจัมโบ้รับจ้าง

 • รถกระบะหลังคาสูง สำหรับขนสิ่งของทุกชนิดโดยจำกัดสิ่งของที่มีความสูงไม่เกิน 1.8 เมตร
 • รถกระบะคอกเหล็ก มีผ้าใบคลุม สำหรับขนของทุกชนิด รวมถึงสิ่งของที่มีความยาว/สูงมาก
 • รถกระบะตอนเดียว สำหรับขนของเล็กน้อยแต่มีความคล่องตัวและเข้าอาคารที่จำกัดความสูงได้
 • รถกระบะห้องเย็น สำหรับขนสิ่งของแช่แข็งโดยปรับอุณหภูมิได้ถึง -18 องศาเซลเซียส
 • รถ4ล้อใหญ่ตู้ทึบ สำหรับขนของทุกชนิดโดยจำกัดสิ่งของที่มีความสูงไม่เกิน 1.9 เมตรในปริมาณมากในครั้งเดียว

(รถกระบะบรรทุกของได้สูงสุด 1.3 ตัน, รถสี่ล้อใหญ่บรรทุกของได้สูงสุด 3 ตัน)

จุดเด่นรถส่งของ, รถส่งสินค้า
 • เช่ารถขนของพร้อมพนักงานมืออาชีพ ขยัน, ซื่อสัตย์, ตรงต่อเวลา, บริการดี
 • เช่ารถกระบะขนของ หลายชนิดให้เลือกตามความเหมาะสมกับสิ่งของ
 • รถขนของทั่วประเทศ มีทีมงานที่ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพ, ปริมณฑลและทั่วประเทศไทย
 • 4ล้อใหญ่รับจ้าง 24 ชั่วโมงทั่วกรุงเทพและทั่วไทย (ไม่ติดเวลา)
 • ราคาค่าบริการรถขนของมีราคาถูกกว่ารถรับจ้างทั่วไป
 • รับจ้างส่งพัสดุ, รับจ้างส่งของ, ขนส่งสินค้า เรามีงานส่งสินค้าทั่วไป, สินค้าแช่เย็น ให้บริษัทชั้นนำทุกวัน

รถรับจ้าง

รถย้ายของราคาถูก ราคาเหมาต่อเที่ยว ต้นทาง/ปลายทาง
 • ต้นทางและปลายทางอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพราคา 700 ถึง 1,200 บาทต่อเที่ยว
 • กรุงเทพไปปริมณฑล 1,000 ถึง 1,800 บาทต่อเที่ยว
 • กรุงเทพไปต่างจังหวัด เริ่มต้น 1,800 บาทต่อเที่ยว
 • ราคารวมทุกอย่างแล้ว ถ้าขึ้นทางด่วนลูกค้าจ่ายเอง

รถกระบะขนของเหมารายวัน 2,300 บาทต่อวัน บริการพร้อมคนขับและช่วยยกของ (ไม่รวมค่าน้ำมันและทางด่วน)
เวลาทำงาน 9.00 ถึง 18.00 นาฬิกา (ปรับเปลี่ยนเวลาได้) และมีเวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง

 

สนใจติดต่อรถขนของกรุงเทพ, รถย้ายของไปต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรศัพท์ 0896106900

ID-LINE @win1

รถกระบะขนของ

บริการรับจ้างขนของ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่มีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้เปรียบทุกประเทศในอาเซียน จึงเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางการขนส่งของธุรกิจในย่านนี้ และประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านการคมนาคมทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ ในประเทศที่มีคุณภาพดีในอันดับต้นๆ ในย่านอาเซียน รวมถึงมีชายแดนติดต่อหลายประเทศ

ซึ่งเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเหตุผลที่ทำให้รถส่งสินค้าที่อยู่ในประเทศมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในประเทศ, ระหว่างต่างประเทศและกลุ่มลูกค้าทั่วไป เพื่อขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การขนส่งในประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เพราะประเทศไทยมีธุรกิจที่มากมายหลากหลายประเภท ซึ่งในแต่ละประเภทกิจการล้วนต้องการประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อให้สินค้าไปถึงจุดหมายที่ต้องการ

รถรับจ้าง มีบทบาทมากในปัจจุบัน และในช่วงหลังมีการส่งเสริมให้เราเป็นเหมือนศูนย์กลางกระจายสินค้าออกนอกประเทศ ทางชายแดนติดต่อและทางน้ำคืออ่าวไทย และรวมถึงการขนส่งเพื่อนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ คือ ไทย, อาเซียน, ทั่วโลก โดยสินค้าในปัจจุบันมีการแยกประเภทภาคอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

ภาคเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากมาย และบางส่วนก็แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า คัดคุณภาพดีเพื่อส่งขายต่างประเทศ จึงมีความต้องการบริการรถรับจ้างทั่วไปเพื่อใช้ในการส่งสินค้าเหล่านี้ให้ถึงปลายทางโดยคงคุณภาพสินค้าให้ดี

ภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีโรงงานมากมายในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยแต่ละโรงงานก็ต้องการการขนส่งสินค้าเพื่อไปถึงลูกค้าหรือผลิตต่อ จึงต้องการรถขนของทั่วไป เพื่อส่งชิ้นส่วนสินค้าเหล่านี้ไปปลายทาง

ภาคครัวเรือน สังคมไทยอยู่กันแบบสังคมเกื้อหนุนกันตั้งแต่สมัยอดีตกาล ซึ่งในบางโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ มักจะมีการส่งของขวัญด้วยรถส่งของให้กับญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เป็นที่รัก

ภาคแรงงาน ในการทำงานของพนักงานบริษัททั่วไป มีที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบ เมื่อมีการย้ายงานไปพื้นที่ไกลจากที่เดิมก็จะมีบริการขนย้ายของด้วยรถรับจ้างจากบริษัทขนย้าย อาทิเช่น ย้ายบ้าน, ย้ายหอพัก, ย้ายคอนโด บริการพร้อมคนยกของ ยินดีบริการคุณลูกค้าทุกท่าน

รถกระบะรับจ้าง

พันธกิจรถขนของทั่วไป, รถสี่ล้อจัมโบ้

WIN PICKUP มุ่งหวังจะดำเนินธุรกิจรถขนของ, รถรับจ้าง เพื่อให้ได้อันดับ 1 ในกรุงเทพ และรับงานที่มีความครอบคลุมตามต้องการของคุณลูกค้าในทุกรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คุณลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการย้ายสิ่งของแต่ละครั้ง โดยท่านจะประทับใจพนักงานคุณภาพ เราพร้อมรับใช้ทุกท่านด้วยความจริงใจ
 
สุดท้ายนี้ ขอโอกาสให้ทีมงานรถกระบะรับจ้างขนย้ายสิ่งของให้คุณลูกค้าทุกท่าน ทีมงานของเรามีความพร้อมในทุกด้าน และมุ่งหวังที่จะทำงานให้คุณลูกค้าเกิดความพอใจในงานบริการของเราสูงสุด
รถกระบะขนของพร้อมคนยกของมืออาชีพ สำหรับย้ายคอนโด, ย้ายหอพัก, ย้ายบ้าน, ย้ายสำนักงาน, ย้ายโกดังสินค้า, ส่งพัสดุ, สิ่งของหรืออุปกรณ์ทั่วไป, บริการส่งของ, ส่งสินค้าทั่วไป, ส่งสินค้าห้องเย็น และสิ่งของอื่นๆ รถขนส่งสินค้าราคาถูก ทุกวัน 24 ชั่วโมง
 
ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ รถขนของกรุงเทพ รถรับจ้างทั่วไทย Win Pickup
Visitors: 628,129