รถขนของ พร้อมคนยกของมืออาชีพ Win Pickup

รถย้ายของ

ย้ายบ้าน, ย้ายหอพัก, ย้ายคอนโด, ย้ายสำนักงาน, ย้ายโกดังสินค้า, รับจ้างส่งพัสดุ, ส่งสินค้าทั่วไป, ส่งสินค้าแช่เย็น ฯลฯ

รถขนของ พร้อมคนยกของ บริการแบบมืออาชีพ ยินดีรับจ้างขนย้าย อาทิเช่น ย้ายบ้าน, ย้ายหอพัก, ย้ายคอนโด, ย้ายสำนักงาน, ย้ายโกดังสินค้า, ย้ายอุปกรณ์จัดงานแสดง, ส่งสินค้าทั่วไป, ส่งสินค้าแช่แข็ง ฯลฯ รถรับจ้าง แบบเหมาคันต่อรอบหรือเหมารายวัน

เรายินดีให้คำแนะนำรถขนของ หรือรับจ้าง ที่เหมาะสมกับสิ่งของคุณลูกค้าและให้คำปรึกษาเรื่องการย้ายของทุกชนิด เพื่อให้การขนย้ายสะดวกเรียบง่ายและเหมาะสมกับสิ่งของของคุณลูกค้า โดยเราจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของคุณลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง คุณลูกค้าจะพบกับทีมงานรถกระบะรับจ้างมืออาชีพ ที่มีความขยัน, บริการดี, ซื่อสัตย์, จริงใจ และตรงต่อเวลา

รถย้ายของ ที่ชำนาญงานด้านระบบโลจิสติกส์ Logistics อันดับต้นๆในประเทศไทย ซึ่งดำเนินงานมานานหลายสิบปี เราเป็นศูนย์รวมทีมงานมืออาชีพ พนักงานของเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องรถรับจ้างขนย้ายสิ่งของ และทำงานร่วมกันเป็นทีม

บริษัทสนับสนุนในเรื่องนโยบายที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของพนักงานให้มีความเข้าใจในงานบริการย้ายสิ่งของและส่งเสริมให้พนักงานของเราเป็นพนักงานที่เข้าสู่สุดยอดงานรถย้ายของ พร้อมคนยกของมืออาชีพ รถขนของราคาถูก บริการย้ายหอพัก, บริการย้ายบ้าน, บริการย้ายคอนโด, บริการย้ายโกดังสินค้า, บริการย้ายสำนักงาน, บริการส่งสินค้าทั่วไป ฯลฯ รถขนของทั่วกรุงเทพและทั่วไทย

 

ประเภทรถกระบะขนของ

 • รถกระบะหลังคาสูง สำหรับขนสิ่งของทุกชนิดโดยจำกัดสิ่งของที่มีความสูงไม่เกิน 1.8 เมตร
 • รถกระบะคอกเหล็ก มีผ้าใบคลุม สำหรับขนของทุกชนิด รวมถึงสิ่งของที่มีความยาว/สูงมาก
 • รถกระบะตอนเดียว สำหรับขนของเล็กน้อยแต่มีความคล่องตัวและเข้าอาคารที่จำกัดความสูงได้
 • รถกระบะห้องเย็น สำหรับขนสิ่งของแช่แข็งโดยปรับอุณหภูมิได้ถึง -18 องศาเซลเซียส

รถขนของ รถรับจ้าง รถย้ายของ บรรทุกของได้สูงสุด 1.3 ตันหรือ 1,300 กก.

 

จุดเด่นรถส่งสินค้า
 • รถขนของรับจ้างพร้อมพนักงานมืออาชีพ ขยัน, ซื่อสัตย์, ตรงต่อเวลา, บริการดี
 • เช่ารถกระบะขนของ หลายชนิดให้เลือกตามความเหมาะสมกับสิ่งของ
 • รถขนของทั่วประเทศ มีทีมงานที่ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพ, ปริมณฑลและทั่วประเทศไทย
 • ราคาค่าบริการไม่แพงและมีราคาถูกกว่ารถขนของทั่วไป
 • รับจ้างส่งพัสดุ, ขนส่งสินค้า เรามีงานส่งสินค้าทั่วไป, สินค้าแช่เย็น ให้บริษัทชั้นนำทุกวัน

 

รถย้ายของ

ราคารถรับจ้าง

รถขนของทั่วไป รถย้ายของ เหมาต่อรอบจากต้นทางไปปลายทาง

 • ต้นทางและปลายทางอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ราคา 700 ถึง 1,200 บาท
 • กรุงเทพไปปริมณฑล 1,000 ถึง 1,800 บาท
 • กรุงเทพไปต่างจังหวัด เริ่มต้น 1,800 บาท
 • ราคารวมทุกอย่างแล้ว ถ้าขึ้นทางด่วนลูกค้าจ่ายเอง
 

เหมารายวัน 2,300 บาทต่อวัน บริการพร้อมคนขับและช่วยยกของ (ไม่รวมค่าน้ำมันและทางด่วน)
เวลาทำงาน 9.00 ถึง 18.00 นาฬิกา แต่ปรับเปลี่ยนเวลาได้ และมีพักกลางวัน 1 ชั่วโมง

 

สนใจติดต่อ รถขนของ รถย้ายของ พร้อมคนยกของมืออาชีพ 24 ชั่วโมง

 • เบอร์โทรศัพท์/LINE: 0896106900
 • LINE: @win1
 • Facebook: รถรับจ้างกรุงเทพ

 

รถกระบะขนของ

 

บริการรับจ้างขนของ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่มีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้เปรียบทุกประเทศในอาเซียน จึงเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางการขนส่งของธุรกิจในย่านนี้ และประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านการคมนาคมทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ ในประเทศที่มีคุณภาพดีในอันดับต้นๆ ในย่านอาเซียน รวมถึงมีชายแดนติดต่อหลายประเทศ

 

ซึ่งเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเหตุผลที่ทำให้รถส่งสินค้าที่อยู่ในประเทศมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในประเทศ, ระหว่างต่างประเทศและกลุ่มลูกค้าทั่วไป เพื่อขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงงานในด้านรถรับจ้างทั่วไป รถขนของทั่วไป ย้ายบ้าน, ย้ายหอพัก, ย้ายคอนโด, ย้ายสำนักงาน เป็นต้น

 

บริการรถส่งสินค้า การขนส่งในประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เพราะประเทศไทยมีธุรกิจที่มากมายหลากหลายประเภท ซึ่งในแต่ละประเภทกิจการล้วนต้องการ การขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สินค้าไปถึงจุดหมายที่ต้องการ 

ซึ่งรถขนของ รถย้ายของ ก็มีบทบาทมากในปัจจุบัน และในช่วงหลังมีการส่งเสริมให้เราเป็นเหมือนศูนย์กลางกระจายสินค้าออกนอกประเทศ ทางชายแดนติดต่อและทางน้ำคืออ่าวไทย และรวมถึงการขนส่งเพื่อนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ คือ ไทย, อาเซียน, ทั่วโลก โดยสินค้าในปัจจุบันมีการแยกประเภทภาคอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

 

 • ภาคเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากมาย และบางส่วนก็แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า คัดคุณภาพดีเพื่อส่งขายต่างประเทศ จึงมีความต้องการรถขนของทั่วไปเพื่อส่งสินค้าเหล่านี้ให้ถึงปลายทางโดยคงคุณภาพสินค้าให้ดี
 • ภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันมีโรงงานมากมายในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยแต่ละโรงงานก็ต้องการการขนส่งสินค้า เพื่อไปถึงลูกค้าหรือผลิตต่อ จึงต้องการรถขนของทั่วไป เพื่อส่งชิ้นส่วนสินค้าเหล่านี้ไปปลายทาง
 • ภาคครัวเรือนสังคมไทยอยู่กันแบบสังคมเกื้อหนุนกันตั้งแต่สมัยอดีตกาล ซึ่งในบางโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ มักจะมีการส่งของขวัญด้วยรถขนของ ให้กับญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เป็นที่รัก

 

รถรับจ้าง

 

พันธกิจรถรับจ้างทั่วไป

บริษัท วินปิคอัพ จำกัด มุ่งหวังจะดำเนินธุรกิจรถขนของ รถย้ายของ เพื่อให้ได้อันดับ1ในกรุงเทพ และรับงานที่มีความครอบคลุมตามต้องการของคุณลูกค้าในทุกรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คุณลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการย้ายสิ่งของแต่ละครั้ง โดยท่านจะประทับใจพนักงานขับรถและพนักงานยกของคุณภาพของเรา รถกระบะขนของ พร้อมรับใช้ทุกท่านด้วยความจริงใจ
 
เรามุ่งหวังจะทำให้คุณลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ทีมงานรถรับจ้างพร้อมคนยกของมืออาชีพ ย้ายคอนโด, ย้ายหอพัก, ย้ายบ้าน, ย้ายสำนักงาน, ย้ายโกดังสินค้า, ส่งพัสดุ, สิ่งของหรืออุปกรณ์ทั่วไป, ส่งสินค้าทั่วไป/สินค้าห้องเย็น และสิ่งของอื่นๆ รถขนของ ราคาถูกและที่ดีที่สุด
 
ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ รถรับจ้างทั่วไป วินปิคอัพ อันดับ1ในกรุงเทพและทั่วไทย 
Visitors: 603,402