สมัครงานพนักงานรับโทรศัพท์ | Win Pickup

พนักงานรับโทรศัพท์

คุณสมบัติพนักงาน

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 หรือสูงกว่า
 3. ใช้โปรแกรมไลน์ เฟสบุ๊คได้ดี
 4. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
 5. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบงานที่มอบหมาย สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

รายได้และสวัสดิการ

 1. เงินเดือนระหว่าง 9,000-17,000 บาท (ยังรวมโอที)
 2. ค่าล่วงเวลา/โอที คิดตามชั่วโมงจริง
 3. ประกันสังคม
 4. เงินโบนัส
 5. วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ (เลือกเองได้) และขอเพิ่มในแต่ละเดือนได้
 6. เที่ยวพักผ่อนประจำปีละ 1 ครั้ง
 7. ประกันอุบัติเหต

 

สนใจติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง Win Pickup

เบอร์โทรศัพท์ 0896106900
ไอดีไลน์ @win1 

 

บริการที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้คุณลูกค้า

บริษัทต้องการพัฒนางานด้านการบริการเ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีใจรักงานบริการ ไปบริการรับใช้คุณลูกค้าด้วยความเต็มใจและคุณลูกค้าก็จะได้รับความประทับใจและเกิดความพึงพอใจในการบริการและอยากจะใช้บริการอีก

 • พนักงานต้องมี กิริยา, วาจา และใจ สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ใช้บริการ
 • ต้องมีใจรักในงานบริการ ทุ่มเท, สมัครใจ, เสียสละ, มีใจรักในงานที่ทำ, มีความกระตือรือร้นในการบริการ
 • ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ
 • ปลูกฝังลักษณะช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • มีความเสริมความรู้ในงานที่บริการตอบข้อซักถามได้
 • สามารถควบคุมอารมณ์มีสติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมีทัศนคติต่อการบริการ
 
วินปิคอัพ ยินดีบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
Visitors: 775,394