สมัครงานยกของ | Win Pickup

รับสมัครพนักงานขนของ

คุณสมบัติพนักงาน

 1. เพศชายอายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป. 6 หรือสูงกว่า
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่กระทบต่อการทำงาน
 4. ซื่อสัตย์, รับผิดชอบ. อดทน, ทำงานเป็นทีม
 5. ใช้ Google Maps ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายได้และสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 9,000-11,000 บาท ยังไม่รวมโอที
 2. ค่าล่วงเวลาโอที คิดตามชั่วโมง
 3. เงินโบนัส
 4. ประกันสังคม
 5. ประกันอุบัติเหต
 6. หยุด 1 วัน/สัปดาห์ และขอวันหยุดเพิ่มในแต่ละเดือนได้
 7. เที่ยวพักผ่อนประจำปี 1 ครั้ง/ปี

 

สนใจติดต่อสมัครงานได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ 0896106900
ID LINE @win1

 

หลักสูตรการบริการที่ดีสร้างความประทับใจให้คุณลูกค้า

การพัฒนาในงานการบริการเป็นหน้าที่ของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนรักงานบริการ เพื่อไปรับใช้คุณลูกค้าด้วยความเต็มใจและคุณลูกค้าก็จะได้รับความประทับใจและเกิดความพึงพอใจในการบริการ ทำให้ลูกค้าอยากจะใช้บริการอีก

 • ต้องมีกริยาวาจา สุภาพและอ่อนน้อมต่อผู้ใช้บริการ
 • รับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ
 • ต้องมีใจรักในงานบริการ ทุ่มเท, สมัครใจ, เสียสละ, มีใจรัก, มีความกระตือรือร้นในการบริการ
 • มีความเสริมความรู้ในงานที่บริการ ตอบข้อซักถามได้
 • สามารถควบคุมอารมณ์มีสติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมีทัศนคติต่อการบริการ
 • ช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
 
บริการรถขนของ 24 ชั่วโมง วินปิคอัพ
Visitors: 775,394